PoC BASICs

Betegnelsen “Point of Care” (PoC) dækker over en type af diagnostisk apparatur, der kan foretage hurtig og præcis analyse af en prøve på selve stedet, hvor prøven tages og levere et hurtigt resultat med henblik på at etablere optimal metode til korrektion af den pågældende problemstilling. For infektioner forårsaget af patogene mikroorganismer f.eks., kan PoC apparatur bruges til at sikre og forbedre kvaliteten af en påkrævet medicinsk behandling ved at bidrage med præcis diagnostisk information til brug ved valg af passende antibiotika eller anden behandling.

PoC systemer kan anvendes i specialiserede enheder på hospitaler, hos praktiserende læger, i ambulancer eller i anden behandlings-sammenhæng, som alternativ til brugen af centrale diagnostiske laboratorier. Systemerne vil oftest benytte diagnostiske analyser, der normalt udføres i avancerede centrallaboratorier og skal i PoC sammenhæng være enkle at bruge, levere hurtige diagnostiske resultater, helst være bærbare og helst være tilgængelige til en pris per test, der matcher eller er lavere end for de etablerede metoder.

Under antagelse af, at Point of Care teknologi kan give diagnostiske svar på niveau med test udført i centrallaboratorier i dag, er der to primære fordele ved brug af denne type teknologi:

  1. Det diagnostiske svar vil foreligge hurtigt (typisk fra få minutter op til 1 time), idet prøven ikke skal transporteres til et centrallaboratorium, og optimal korrigerende (be)handling kan dermed straks igangsættes.
  2. Konsekvenserne af hurtigere korrekt (be)handling er lavere samlede omkostninger, personlige såvel som for sundhedsvæsnet, qua færre sygedage og begrænsning af epidemier. Begge er parametre, som kan være væsentlige i relation til sundhedsudgifter (Health economics & outcome) fremover.

FAKTA: Eksempel på PoC behov

Hurtige analyser til påvisning af farlige sygdomsfremkaldende bakterier og bestemmelse af deres resistensprofil over for antibiotika er eksempler, hvor hurtige, billige og præcise PoC metoder kan medvirke til begrænsning i udbredelse af henholdsvis epidemier og antibiotikaresistens.


'