Målene for CiPoC

  • at etablere mulighed for at danske forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv, heriblandt både nye iværksættere og etablerede selskaber, kan operere med en lavere teknologisk og økonomisk risikoprofil gennem at kunne trække på CiPoCs viden og kompetencer inden for forskning, design, udvikling og fremstilling af diagnostiske løsninger generelt, samt udnytte de af CiPoC etablerede komponent- og platformteknologier specifikt.
  • at skabe grobund for udvikling og markedsføring af diagnostiske løsninger, der vil højne folkesundhed i Danmark såvel som i resten af verden gennem anvendelse af de udviklede løsninger på problemstillinger, der påvirker human sundhed og velfærd (sygdom, fødevaresikkerhed, miljøovervågning, mm.).

'