FoU vigtige procesfremskridt

CiPoC arbejder i øjeblikket på etablering af teknologier til prøvetagning, prøveforberedelse (dvs. ekstraktion og lysering), prøvebehandling, detektion samt diagnose. Vi fokuserer i øjeblikket på nukleinsyre-baserede testmetoder, specielt qPCR, udført på prøver taget med svaber.

Vi har desuden kraftig fokus på etablering af en generisk elektronikplatform (HW og SW) til styring af analyseprocesserne. Teknologierne udvikles til brug ved forskning og tidlig produktudvikling såvel som til anvendelse i medicinsk udstyr (medical device) og skal således kunne opfylde relevante myndighedskrav for dokumenteret funktionalitet, sikkerhed og kvalitet.

Foruden selv at udvikle teknologier, er vi i løbende dialog med danske og internationale forskningsgrupper og virksomheder med henblik på at etablere adgang til brug af deres teknologier, hvor det er muligt, således at vi bruger vores egne ressourcer på kritiske områder, som endnu ikke er tilgængelige via tredje-parts aftaler, i forhold til at kunne tilbyde en så komplet løsning som muligt til vores interessenter.

Kontakt os venligst for seneste information om ovenstående arbejde.


'