Projektet

CiPoC-initiativet er et innovativt og visionært tiltag for at højne både FoU-indsatsen i GTS-systemet og samtidig udvikle kompetencer og viden til gavn for dansk erhvervsliv.

Gennem anvendelse af centerpartnernes kombinerede kompetencer samt inddragelse af højt specialiserede rådgivnings- og konsulentvirksomheder inden for specialområder, giver centret mulighed for at tilbyde en 360-graders teknologisk service for danskeSMV’er, igennem hele PoC produktudviklingsforløbet fra idegenerering, over design og udvikling, til test og validering i forhold til slutbrugere.

Via forskning og udvikling

Det første formål er gennem en fælles forsknings- og udviklingsindsats samt kompetenceopbygning at udvikle en generisk teknologiplatform på basis af integrerbare funktionsmoduler, som kan bruges af bl.a. danske virksomheder til at skræddersy specifikke PoC-løsninger til bestemte diagnostiske formål. Fra start fokuserer centret på teknologier og løsninger til brug ved diagnosticering af infektionssygdomme forårsaget af udbredte mikroorganismer. De første indsatser fokuserer på Methicillin-resistente Staphylocuccus aureus (MRSA) og pneumokok-forårsaget infektioner i de lavere luftveje (lungebetændelse).

Antibiotikaresistens er et kendt og stigende problem, som udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden i og med, at stadig flere mikroorganismer udviser modstandsdygtighed over for disse lægemidler. Hurtig og korrekt identificering af de pågældende sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres antibiotikaresistens-profiler er essentiel for valg af korrekt og effektiv behandlingsform med henblik på akut bekæmpelse og begrænsning af yderligere udbredelse af antibiotikaresistens.

…til succesfuld forretning

Det andet hovedformål er til gavn for danske små og mellemstore virksomheder, sundhedsfaglige myndigheder og organisationer og sigter mod at udvikle og afprøve en ny model for samarbejde mellem universiteter og GTS-institutter. Såvel danske virksomheder som det offentlige sundhedssystem vil have gavn af en accelereret nyttiggørelse af den teknologiske forskning og udvikling, der sker på universiteter og andre vidensmiljøer.

Centret vil i samarbejde med målgruppen, andre danske universiteter, GTS-institutter samt internationale vidensinstitutioner udvikle modellen for opbygning og spredning af teknologi og viden fra state-of-the-art forskning til et niveau, som er forretningsmæssigt bæredygtigt.


'