Partnere

De strategiske partnerne i CiPoC er:

  1. DTU Nanotech (link)
  2. Statens Serum Institut – Mikrobiologi og Infektionskontrol (link)
  3. DELTA, Point of Care (link)

Fakta om partnerne

DELTA er et af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. DELTA arbejder med udvikling og effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. DELTA varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer.

DTU Nanotech, Institut for Mikro- og Nanoteknologi på DTU, er et førende institut inden for forskning og uddannelse i mikro- og nanoteknologi. Gennem tværvidenskabelige aktiviteter i undervisning, forskning og innovation bidrager instituttet til vidensopbygning og værdiskabelse i samfundet inden for mikro- og nanoteknologi. DTU Nanotech har et tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder og leder danske såvel som internationale forskningsprojekter.

Statens Serum Institut er et institut under sundhedsministeren, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. SSI varetager disse opgaver gennem overvågning, rådgivning, forskning og undervisning inden for instituttets aktivitetsområder.


'